Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 september 2006

Mellanrum

Härmed är Bernhards bok om Kärleken till Gud från ca 1128 nästan bloggad, dvs Bernhard försåg den med ett tillägg, nämligen ett utdrag ur ett brev till kartusianbröderna som han hade skrivit ca fyra år tidigare. Brevet tillför inte något nytt till texten, och det är viktigt att inte uppfatta det som en direkt fortsättning. Tillägget består av sex textavsnitt, 34-40.