Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 september 2006

Om kärleken till Gud - 32

Först äter en trogen själ sitt bröd, tyvärr i sitt anletes svett, ty medan den är i kroppen vandrar den fortfarande i tro som måste ta sig uttryck genom kärlek (Gal 5:6), och om den inte handlar är den död (Jak 2:20). Gärningarna är dess föda enligt Herrens ord: Min mat är att göra min Faders vilja (Joh 4:34). När den lämnat sin kropp, äter den inte längre smärtans bröd, utan får rikligen av dricka kärlekens vin som vid slutet av en måltid. Men vinet är ännu inte rent, såsom är sagt i brudgummens namn i Höga visan: Jag har druckit mitt vin med min mjölk (Höga v 5:1). Kärlekens vin är blandat med andens naturliga böjelse för att vilja återförenas med sin kropp, sin förhärligade kropp. Den blir varm av den heliga kärlekens vin, men ännu inte berusad, ty vinet blandat med mjölk är inte så starkt. Det är vinets egenskap att omtöckna sinnena och få dem att glömma sig själva. Den själ som ännu drömmer om sin kropps uppståndelse har inte fullständigt glömt sig själv. Men när den har fått det som ännu saknats, vad kan då hindra den från att gå ut ur sig själv och helt överlåta sig åt Gud och bli olik det som den tidigare var för att bli lik honom? Så kan den delta i Vishetens skål, om vilken det är sagt: Underbar är den kalk som berusar (Ps 23:5)! Är det konstigt om den berusar sig, ty när den är befriad från alla bekymmer dricker den i ro det rena vinet med Kristus i hans Faders rike?