Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 september 2006

Mellanrum

Det är ett tidigt kyrkligt bruk att inviga en kyrkobyggnad innan den tas i bruk. Till en början bestod invigningen av att altaret tvättades och smordes med olja och reliker murades in. Senare under högmedeltiden började man även att bestänka kyrkans väggar med vigvatten, olja hälldes ut på golvet i korsets form och alfabetet - först på latin senare även på grekiska ristades in på kyrkgolvet. Likaså var det tidigt även bruk att årligen fira kyrkobyggnadens invigningsdag.
1138 invigdes den andra kyrkan i Clairvaux - den första togs ur bruk på grund av att klostret måste flytta - och här höll Bernhard sina sex bevarade predikningar till den årliga kyrkoinvigningsfesten.