Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 september 2006

Om kärleken till Gud - 36

Slavar och löntagare har en lag som de inte har fått av Herren, utan som de har gjort åt sig själva. De förstnämnda älskar inte Gud och de sistnämnda älskar något annat mer än honom. Jag upprepar, de har en lag som inte kommer från Herren, utan från dem själva, men den är underställd Herrens lag. De är sant att båda har kunnat göra sig en lag, men de har inte haft makt att undandra den från den eviga lagens orubbliga ordning. Båda har på ett förvänt sätt imiterat Skaparen och gjort sig en lag genom att ge företräde åt sig egen vilja framför den allmänna och eviga. Gud är sin egen lag och är inte beroende av någon, medan dessa är så förmätna att de råder över sig själva och gör sin egen vilja till regel. Vilket tungt och outhärdligt ok tynger inte alla Adams barn och får våra huvuden att böjas och krökas och för vårt liv till dödsrikets rand (Ps 88:4)!