Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 september 2006

Om kärleken till Gud - 37

Det är tydligt att barnen inte är utan lag, om man inte har en annan uppfattning än vad som är skrivet: Lagen är inte till för rättfärdiga (1 Tim 1:9). Men man skall veta att den lag som är promulgerad av träldomens ande som lever i fruktan (Rom 8:5) är annorlunda än den lag som är given av frihetens ande i mildhet. Barnen är inte tvingade att underkasta sig den första, men det är dem inte tillåtet att leva utan den andra. Vill ni höra varför lagen inte är gjord för de rättfärdiga? Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan (Rom 8:15), säger aposteln. Och vill ni veta varför de inte lever utan kärlekens lag? Aposteln fortsätter: Ni har fått en ande som ger söners rätt (Rom 8:15). Lyssna till hur den rättfärdige som samtidigt bekänner att han inte är under lagen och inte utan lagen: För dem som står under lagen har jag varit som en som står under lagen, fast jag inte själv står under lagen. För dem som är utan lag har jag varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag (1 Kor 9:20-21). Därför skall man inte säga: ”De rättfärdiga har inte lagen” eller: ”De rättfärdiga är utan lag”, utan: Lagen är inte till för de rättfärdiga (1 Tim 1:9), dvs den är dem inte påtvingad mot deras vilja, utan given åt deras goda vilja och inspirerar dem med mildhet. Därför säger Herren: Tag på er mitt ok (Matt 11:29) som om han sade: ”Jag lägger inte mitt ok på er mot er vilja, men tag det om ni vill. På annat vis kan ni inte finna vila för era själar, utan endast möda.