Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten I:1

Kyrkoinvigningens fem "sakrament"

Bröder, med stor andakt bör vi fira dagens fest, eftersom den i högsta grad angår just oss. Helgonfesterna har vi gemensamt med andra kyrkor, medan denna fest är vår egen. Så om inte vi firar den, är det ingen annan som gör det. Detta är vår fest, ty vi firar vår kyrka. Ja, mer än så, detta är vår fest, ty vi firar oss själva.
Kanske blir ni förvånade över och rodnar vid tanken på att fira er egen fest. Men var inte som häst eller mula utan förstånd (Ps 32:9). Vilken helighet kan dessa stenar besitta, för att vi skall fira dem? Förvisso är de heliga, och den enda anledningen är era kroppar. Ty vem kan betvivla att era kroppar är heliga, då de är ett tempel för den Helige Ande (1 Kor 9:15,19)? Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd (1 Thess 4:4).
Således är själarna heliga genom Guds Ande som bor i er (Rom 8: 1-11), heliga är kropparna genom själarna och heligt är även detta hus genom kropparna.
Även om David var fånge i en alltjämt förgänglig kropp, och hans själ samtyckte till att i sin syndiga kropp (Rom 6:6) begå ett allvarligt äktenskapsbrott, kunde han ändå säga: Bevara min själ, ty jag är helig (Ps 86:2).
Ja, beundransvärd är Gud i sina heliga (Ps 68:36 Vulg) och inte bara i dem som är i himlen, utan även i dem som är på jorden. Här liksom där har han helgon, och i de ena liksom i de andra är han beundransvärd genom att saliggöra de ena och helga de andra.