Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten I:2

Vill ni ha bevis (Jfr 2 Kor 13:3) för den helighet som jag talar om? Vill ni att jag skall påvisa för er de under som helgonen här på jorden verkar? Många av er har viljestarkt lämnat de synder och laster i vars smuts ni låg likt djuren i träcken (Joel 1:17 Vulg). Många gör varje dag med framgång motstånd mot de anfall de blir utsatta för enligt apostelns ord, som säkerligen talar om de heliga: De var svaga men blev starka, fick kraft i striden (Heb 11:34).
Finns det någonting mer imponerande än att se en människa som tidigare inte kunnat ta sig tillvara för överflöd, festande, dryckenskap, nattläger, skamlösheter och andra liknande eller annorlunda laster, och som nu avhåller sig från dessa sedan flera år och t.o.m. för hela livet? Finns det ett större under än att kunna se så många ynglingar, ungdomar och ädla män - alla er som jag ser framför mig - utan bojor stanna kvar i ett öppet fängelse, fasthållna endast av gudsfruktan (Ps 119:120) och framhärda i en botgöring som är så förkrossande att den överskrider mänsklig kraft, natur och vana?
Jag tror att ni själva ser, hur många under vi kan finna redan nu, om vi bara noga betraktar var och ens uttåg ur Egypten och vandring i öknen, med andra ord hans uppbrott från världen, inträde i klostret och livsföring i klostret.
Vad är detta, om inte tydliga bevis för att den Helige Ande bor i er? Det är kroppens livsyttringar som vittnar om att själen bor i kroppen. På samma sätt betygar det andliga livet att Anden bor i själen (Rom 8:11). Ja, själens närvaro märks genom att man ser och hör, och Andens närvaro märks genom kärlek, ödmjukhet och alla andra dygder.