Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten I:3

Mina kära bröder, dagens fest är alltså er. Det är ni som har blivit invigda åt Herren, er har han utvalt och tagit emot som sin egendom. Profeten säger: Den värnlöse lämnar sin sak åt dig, du är den faderlöses hjälpare (Ps 10:14).
Ni har gjort rätt i att byta bort allt som ni kan äga i världen. När ni nu inte har kvar någonting av detta, tillhör ni världens skapare och har honom till egendom, eftersom han otvivelaktigt gör sig till de sinas del (Ps 142:6) och arvedel (Ps 16:5). Trots det som ondskans barn säger, är det folk inte lyckligt som äger allt - det vill säga de jordiska ting som Gud ger: fyllda visthus och får som förökar sig (Ps 144:13) och liknande ting - nej, det folk som äger allt detta är inte lyckligt, men lyckligt är det folk, ja, saligt är det folk vars Gud är Herren (Ps 144:15).
Betänk därför om det inte är tillbörligt och rätt att betrakta den dag som en fest, då Gud tog emot oss som sin egendom och tog hand om oss genom sina tjänares och ställföreträdares ämbete för att göra det som han en gång hade lovat: Mitt ibland dem (Sak 2:10) skall jag vara deras Gud (Upp 21:3); och vi är hans folk, fåren i hans hjord (Ps 95:7).
När detta kyrkhus invigdes åt Herren genom biskoparnas händer gjordes det förvisso för vår skull, men inte bara för oss som var närvarande då, utan även för alla dem som skall tjäna Herren på denna plats ända till världens slut.