Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten I:4

Det som på ett synligt sätt har skett med denna byggnads väggar måste andligen ske med oss. Och om ni vill veta vad det är, så handlar det om bestänkning, inskrift, smörjelse, upplysning och välsignelse. Det är vad biskoparna har gjort med detta synliga kyrkhus, och det är också vad Kristus, som trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma (Heb 9:11), gör med oss varje dag på ett osynligt sätt.

Bestänkning
Han börjar med att bestänka oss med isop (Ps 51:9) för att rena och tvätta oss och göra oss vita så att man kan säga om oss: Vem är det som kommer hit upp alldeles vit? (Höga v 3:6 Vulg). Han tvättar oss i bikten genom tårarnas flöde och botgöringens svett – ja, han tvättar oss t.o.m. i det dyrbara vatten som flöt fram ur godhetens källa, d.v.s. ur hans sida (Joh 19:34).
Han bestänker oss med isop (Ps 51:9) som är en anspråkslös växt ägnad att rena luftrören. Detta gör han med vishetens vatten (Syr 15:3), med andra ord, gudsfruktan som är vishetens begynnelse (Ps 111:10) och en källa till liv (Ords 14:27). Dessutom kryddar han detta vatten med salt för att vår fruktan inte skall bli fadd och sakna hopp och andakt.

Inskription
Detta är inte allt, ty vidare ristar han oss med det Guds finger (2 Mos 31:18), varmed han drev ut demonerna (Luk 11:20), och som utan tvivel är den Helige Ande. Han ristar in sin lag, inte längre på sten, utan i våra hjärtan på tavlor av kött och blod (2 Kor 3:3). Så uppfyller han det profetiska löftet att ta bort stenhjärtat ur vår kropp och ge oss ett hjärta av kött (Hes 11:19) d.v.s. ett hjärta som inte längre är envist och fixerat till lag, utan gott, milt, mjukt och fromt.
Lycklig den som du, Herre, fostrar och undervisar genom din lag (Ps 94:12). Ja, lyckliga de som undervisats och som håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder (Ps 103:18). Ty den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd (Jak 4:17), och den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp (Luk 12:47).