Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten I:5

Smörjelse
Därför måste smörjelsen med den andliga nåden komma vår svaghet till hjälp (jfr Rom 8:26) och genom sin förekommande nåd mildra ordensregelns kors och botgöring av olika slag. Utan kors går det inte att följa Kristus, men vem skulle kunna bära korsets tyngd utan smörjelse? Skälet till att så många är rädda för korset och undflyr botgöringen är att de ser korset, men inte smörjelsen.
Ni har däremot erfarenhet av den och vet att vårt kors har blivit smort, att vår botgöring är angenäm och behaglig genom Andens nåd som kommer oss till hjälp, och att vår bittra bedrövelse är mycket mild, om man får säga så (Jes 38:17).

Upplysning
Som en följd av denna nådens smörjelse sätter en kristen inte sin lampa under ett sädesmått, utan på en hållare, ty det är tid att vårt ljus lyser för människorna så att de ser våra goda gärningar och prisar vår Fader i himlen (Matt 5:15).