Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten I:7

Efter att ha sagt att detta hus utgör en felfri och perfekt sammanfogad helhet, återstår det att precisera, varav detta enhetens band och sammanhållning består (Ef 4:16). Hos Jesaja läser vi att lödningen är god (Jes 41:7). Tvåfaldigt är det bruk som håller stenarna samman: fullkomlig kunskap och fullkomlig kärlek. Ja, den kärlek som förenar dem är större ju närmare de är Gud som är själva kärleken (1 Joh 4:16). Ingen misstanke kan skilja dem åt, ty sanningens stråle som genomtränger allt tillåter inte att något av den ene blir fördolt för den andre. Ja, den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom (1 Kor 6:17). Så råder det ingen tvekan om att de saliga andarna i fullständig förening med Gud genomtränger allt med och i honom.
Om det är din önskan att komma till detta hus och din själ längtar efter Herrens gårdar (Ps 84:3), ropa då likt profeten: Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv (Ps 27:4). Eller gör ännu hellre som profeten och tillägg: han som gav Herren sin ed, ett löfte åt Jakobs Mäktige: ”Jag skall inte gå in i mitt hus och inte lägga mig på min bädd” (Ps 132:2).
Men om detta måste vi tala i en annan predikan och lägga ut det som Herren inger oss att säga.