Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten II:2

Hur ställer vi oss till detta, mina bröder? Var kan vi finna en plats för denna byggnad? Vem kan bli dess arkitekt? Detta synliga tempel är förvisso byggt för oss för att vi skall bo i det: Den Högste bor dock inte i något som är byggt av människohand (Apg 7:48). Vad för slags tempel bygger vi åt honom som säger, och i sanning säger: Uppfyller inte jag både himmel och jord (Jer 23:24) ?
Jag skulle känna mig pressad och min ande skulle ängslas i mig (Ps 143:4), om jag inte hörde Herren säga om någon: Min Fader och jag skall komma till honom och stanna hos honom (Joh 14:23). Därför vet jag nu, var vi skall förbereda en boning för honom, ty det enda som passar honom är hans avbild. Ja, själen är i stånd att ta emot honom, ty vi vet att den har skapats till hans avbild.
Skynda dig därför och smycka ditt brudgemak, Sion , ty Herren har funnit behag till dig, och din jord skall bli bebodd (Jes 62:4). Ropa ut din glädje, dotter Sion (Sak 9:9), ty din Gud skall vara hos dig (Upp 21:3). Säg med Maria: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38). Svara även med Elisabets ord: Hur kan det hända mig, att min Herre kommer till mig ? (Luk 1:43). Vilken Guds godhet, välvilja och vördnad, och vilken ära för själarna! Universums Herre som inte behöver någonting ser till att man i dem bygger honom en boning.