Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten II:4

Även om var och en behärskar sig på detta sätt, måste vi alla bli eniga och sammanfogade av ömsesidig kärlek som är fullkomlighetens band (Kol 3:14). Men i det jordiska livet är det omöjligt att ha en fullständig kunskap om varandra, och kanske skulle det inte heller vara lämpligt. Det är i den himmelska boningen som kunskapen ger näring åt kärleken. Här skulle den snarare vara till förfång. Vem kan i själva verket säga: ”Jag mitt samvete är rent?” (Ords 20:9). Och dessutom, vilken risk är det inte att känna sig förlägen, om man är känd, och vilken risk att bli chockerad, om man har kunskap! Kunskapen är lycklig endast där det inte längre finns någon orenhet.
Den himmelska boningen är enad från grunden och kommer att så förbli i evighet, medan den jordiska liknar ett krigsmännens tält vars sammanhållning är mindre god. Ja, den himmelska är en boning för glädje och den jordiska för vapentjänst. Den där ovan är en boning för lovprisning, och den här nere en boning för bön. Denna är en stad för vår styrka (Jes 26:1), och den andra en stad för vår vila (Syr 36:15).
Om vi således varit segerrika här nere kommer vi att bli ärorika där uppe. I stället för hjälm får vi ett diadem och en spira samt en palmkvist i stället för svärd. Skölden kommer att bytas ut mot en guldbroderad festdräkt och rustningen mot glädjens högtidskläder (Jud 10:3).
Medan vi väntar är det bättre att bli tyngd än att förgå . Det är bättre att bära en tung sköld och rustning, än att se sig genomborrad av den Ondes brinnande pilar (Ef 6:16). Må han bevara oss från dem, han som skyddar oss från ovan och som är välsignad i evighet (Rom 1:25).