Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten III:3

De försvarskrafter som Herrens fästning förfogar över är så ansenliga att vi inte behöver frukta någonting under förutsättning att vi är fast beslutna att handla med tro och mod, så att vi inte befinnes vara förrädare, ängsliga eller vårdslösa.
I Guds fästning är alla som ägnar sig åt att släppa in fiender förrädare. Sådana är belackarna (Rom 1:30) som är avskyvärda i Guds ögon, ty de sår söndring (Ords 6:19) och ger näring åt skandaler . Ty även om Herren har inrättat en plats åt sig i frid (Ps 76:3), är det tydligt att söndring är djävulens område.
Bli inte förvånade, bröder, om ni tycker att mitt tal är hårt. Sanningen smickrar inte någon. Den som ägnar sig åt att i detta hus införa någon last, vilken det än må vara, och att göra detta Guds tempel till en demonernas håla (Matt 21:13) har bara att erkänna att han är en förrädare. Tack och lov har vi inte många sådana här. Det kan emellertid hända att vi tillfälligtvis ertappar några som är medbrottslingar till fienderna och som är i färd med att sluta fördrag med döden (Jes 28:15). Ja, de använder alla medel som de förfogar över för att försvaga den andliga disciplinen i det monastiska livet, dämpa entusiasmen, störa freden och skada kärleken.
Vi måste vara på vår vakt mot dem så mycket som möjligt. Är det inte skrivet beträffande vissa människor att Jesus inte anförtrodde sig åt dem (Joh 2:24)? Jag säger er att även om vi för närvarande står ut med dem, så kommer de inom kort att få stå ut med en fällande dom som är lika tung som den skada de orsakar, såvida de inte snabbt bättrar sig.
Så vad, bröder? Vittnar dina handlingar om, att du är trogen mot fåfängan, ljumheten eller någon annan last, och att du ljuger för Gud genom din tonsur ? Om du har utlämnat Clairvaux till Kristi fiender, har du med säkerhet berövat honom hans bästa fästning. Varje år får han en god inkomst och en i hans ögon värdefull utdelning, vilket är ett stort byte som han tar från sina fiender och som han för in i denna av honom befästa borg för vars motståndskraft han har stort förtroende. Ja, här är de, de som han har befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder (Ps 107:2).
På vilket straff tänker du, ja vilket straff riskerar förrädaren som förråder denna fästning, när man tar honom på bar gärning och han varken kan gömma sig eller fly? Han kommer inte att dömas till samma död som alla andra. Han måste gå under i särskilda plågor.
Men nu uppehåller jag mig inte längre vid detta. Jag tror att vi framdeles aktar oss bättre för ett så avskyvärt förräderi genom att anstränga oss och mer än någonsin vinnlägga oss om att inte dra till oss, utan tillbakavisa alla köttsliga och världsliga laster för att inte få rykte av att vara förrädare eller ådra oss det straff som är förbehållet förrädarna.