Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten III:4

I andra hand handlar måste vi akta oss för att bli tillintetgjorda av modlöshet och fly från fästningen av rädsla för något som vi inte behöver frukta (Ps 53:6), och visa största oförvägenhet där faran är som störst. Att fly innebär att utsätta sig för fiendens händer och svärd, som om man vore okunnig om att dessa fiender fullständigt saknar barmhärtighet. De är grymma mot främlingar, ännu grymmare mot de sina och grymmast mot sig själva.