Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten III:5

Jag skall nämna en tredje fara, men helt kort, ty tiden har lidit, den tid jag med omtanke om er hälsa använder för att finna botemedel mot vissa sjukdomar som kan drabba er livsföring.
Om du varken vill utlämna fästningen eller överge den, vad tjänar det då till att stanna kvar här och vara overksam och försumlig? Mina älskade, låt oss med hela vår själ och av all kraft verka för att behålla kontrollen över den fästning som vår Herre och konung har anförtrott åt oss. Låt oss vara på vakt mot fiendens alla ränker och beredda att gäcka alla hans anslag i enlighet med Skriftens ord: Stå emot djävulen, och han skall fly för er (Jak 4:7). Men vi vet också vem som har uttalat dessa ord: Om inte Herren vaktar staden är väktarens vaka förgäves (Ps 127:1). Låt oss därför ödmjuka oss under den Högstes mäktiga hand (1 Pet 5:6) och med hela vår varelses andliga glöd överlåta oss tillsammans med denna boning åt hans barmhärtighet för att han själv må skydda oss från alla våra fienders angrepp (Ef 6:11) till sitt namns lov och ära som är välsignat i evighet.