Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten IV:1

Den trefaldiga boningen
Vi firar denna dag med lovets offer, och vi hedrar den med en glädjefylld fest. Men eftersom ordensmän och visa män inte bör vara ovetande om vad de vördar och firar, så låt oss fråga oss vad detta är åminnelse av - eller snarare av vilka helgon firar vi åminnelsen? Jag anser mig emellertid inte ha rätt att tala utifrån egen auktoritet. Låt därför först någon annan ta till orda, vars vittnesbörd betyder mer (1 Joh 5:9) och har större trovärdighet.
Ni är kanske förvånade och undrar över vad som är meningen med denna inledning, ty ni har inför era ögon tydligt och klart den kyrka, vars invigning vi firar årsdagen av. Vem skulle dra sig för att förklara att de väggar är heliga som biskopars helgade händer har välsignat genom så stora mysterier? Sedan dess har de ständigt gett eko åt heliga läsningar och heliga böners mummel. Heliga relikers närvaro har hedrat dem och de heliga andarna (änglarna) har ständigt vakat över dem.
Men du kanske säger: ”Detta är helt klart, men vem kan skryta med att ha sett änglarna hålla vakt?” Även om du måhända inte ser dem, så ser han dem, han som har sänt dem. Vem är han? Han som genom profeten säger: På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare (Jes 62:6).
Det finns förvisso ett Jerusalem därovan, en fri stad som är vår moder (Gal 4:26). Men jag är inte särskilt benägen att tro att väktare har placerats ut på dess murar, ty i sin lovprisning sjunger profeten: Han ger fred och välgång åt ditt land (Ps 147:14). Men om du inte tycker att detta vittnesbörd räcker, lyssna då till vad den ovan nämnde profeten också säger: De skall aldrig tystna, varken dag eller natt (Jes 62:6). Av detta kan du åtminstone dra slutsatsen att det inte handlar om Jerusalem där ovan, staden om vilken du kan läsa att dess portar skall aldrig stängas om dagen - natt blir det inte där (Upp 21:25). Jerusalem därovan är inte underkastat förändring och behöver inga väktare. Om det behövs väktare är det snarare för våra dagar och nätter. På dina murar har jag ställt väktare.