Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 oktober 2006

Predikan till Alla helgons dag III:3

Vill du veta mer om vart lammet går, och vart de saliga själarna följer det? Jag har sökt min ro i allt (Syr 24:11). Herrens vila har varken avbrott (2 Mos 35:2) eller någon begränsning. I allt finner Herren glädje och salighet, i allt söker han vila. Det goda behagar honom på grund av att det är gott och det onda när det vänds till det goda. Rätt och rättfärdighet älskar han (Ps 33:5), och finner behag ej blott i de godas härlighet, utan även i de ondas kval på grund av att det är rättvist.
Säg mig, tror du att människans själ kan gå in i Herrens glädje (Matt 25:21 och i hans vila (Ps 95:11) för att finna salighet i allt, när någon lust inte längre ger den en rynka och hindrar den att gå in i den stora längtan (Ps 73:7) som är universell och gudomlig? Ja, det kan den utan tvekan, om den befinnes vara trogen i det lilla (Matt 25:21) – det lilla som den fått under sin krigstjänst, dvs om den varit en trogen förvaltare av sina lemmar, sinnen och drifter, och därigenom bevisat att den är sin Herre trogen. En Kristi tjänare skall veta att hålla sin kropp i helgd (1 Thess 4:4), ära och bära Herren i sin kropp (1 Kor 6:20). Eftersom han har varit trogen i det lilla, råder det ingen tvekan om att Herren som är frikostig och rik skall anförtro honom mycket (Matt 25:21), ty han skall göra honom till herre över sitt hus, till att förvalta all hans egendom (Ps 105:21).