Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten IV:2

I din välvilja, Herre, nöjer du dig inte med ett bräckligt försvar av vårt värn. Ovan de mänskliga föreståndare du ger oss människor placerar du änglar som väktare, för att de med makt skall försvara murarna och dem som bor innanför dem. Så är det, Fader, ty så har du bestämt (Matt 11:26) och för oss är det nödvändigt. Vårt ämbete förslår inte, om du inte med oss och för oss sänder andevarelser som skall bistå oss i vår uppgift (Heb 1:14) för att vi skall ärva frälsningen. Så vad betyder det att vi inte ser dem i arbete, om vi erfar deras hjälp? Och vad betyder det att vi inte får betrakta dem, om vi får erfara verkan av deras närvaro?
Detta är vårt sätt att lära oss att föredra den osynliga verkligheten framför den synliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt (2 Kor 4:18). Det är för övrigt i det osynliga som orsakerna till det synliga finns. Aposteln säger att Guds osynliga egenskaper kan uppfattas i hans synliga skapelse (Rom 1:20). Det är som när Israels helige gjorde judarna svarslösa, då de hädade honom för att han gav syndernas förlåtelse som var osynlig. Han gav dem då ett synligt tecken genom att bota ett kroppsligt handikapp: för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder" och nu talade han till den lame "stig upp, ta din bår och gå hem" (Matt 9:6).