Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten IV:4 forts

Andens förstlingsgåvor som ges åt dem som för närvarande fortfarande kämpar består av helighet i livsföring, ödmjuk fromhet i det som skall fullföljas och styrka i den kamp som skall föras. Förstå att helig livsföring betyder botgöringens frukter och kroppens underkastelse under Guds bud . Men eftersom allt detta inte är så lätt, såvida ögat inte blir grumlat (Matt 6:22) krävs det en from avsikt och en hjärtats renhet för att man inte skall få smak för ärebetygelser eller beröm. Det skall inte finnas någonting annat än en längtan efter honom som är den ende som kan fylla vår längtan, och all nåd vi får skall vända tillbaka till sin ursprungs källa.
Kom emellertid ihåg att av alla dygder är det bara uthålligheten som blir krönt (jfr Matt 6:22), men det är inte lätt att tillägna sig den bland så många faror, om man inte får en styrka som är lika stor som kampen.
Nog sagt om tälten.