Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten V:4

Mina bröder, låt oss hämta andan, ty om vi ingenting är i vårt eget hjärta, kan det kanske finnas något i Guds hjärta som har med oss att göra. Barmhärtighetens Fader (2 Kor 1:3) och de olyckligas Fader, varför ger du så noga akt på oss (Job 7:17)? Jag vet, jag vet: Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara (Matt 6:21). Men hur kan vi vara ingenting, om vi är din skatt?
Alla folk är som ett intet inför dig. Du betraktar dem såsom intighet och idel tomhet (Jes 40:17). Så är det inför dig, men inte i dig. Så är det enligt din sannings dom, men inte enligt din godhet. Du kallar det som ännu inte finns, som om det redan fanns (Rom 4:17). Det finns således inte, eftersom det som du kallar inte finns. Och ändå så finns det, eftersom du kallar det. Ja, det är sant, i sig finns det inte, men i relation till dig finns det, enligt apostelns ord att gärningar ingenting betyder, endast han själv, han som kallar (Rom 9:12).
I din godhet tröstar du den som du har gjort ödmjuk genom din sanning (Ps 119:75), så att han får mer utrymme i ditt hjärta, medan han med rätta hade det trångt i sitt eget (2 Kor 6:12). Alla dina vägar är barmhärtighet och sanning för den som söker ditt förbund och dina vittnesbörd (Ps 25:10), din godhets förbund och din sannings vittnesbörd.