Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten V:5

Människa, läs i ditt hjärta, läs inom dig, vad sanningens vittnesbörd säger om dig: i detta vanliga ljus bedömer du dig ovärdig. Läs sedan i Guds hjärta det förbundets testamente som han har beseglat i förmedlarens blod (Heb 9:15), och du kommer att upptäcka avståndet mellan det som du äger i hoppet och det som du har i verkligheten.
Vad är en människa, att du gör så stor sak av henne? (Job 7:17), är det skrivet. Stor är hon, men i Gud. Gud har gjort henne stor. Hur skulle hon kunna vara liten hos honom som sörjer för henne? Han sörjer för er (1 Pet 5:7), säger aposteln Petrus. Och profeten: Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer för mitt liv (Ps 40:18). Ett sinnrikt närmande mellan de båda uppfattningarna: i en och samma stund stiger människan ner och upp, hon ser att hon är fattig och ovärdig och samtidigt att Gud sörjer för henne.