Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 november 2006

Mellanrum

Bernhards fem predikningar till Alla helgons dag är nu bloggade. Den första förra året och de återstående fyra är just nu avslutade. De sju adventspredikningarna bloggades förra året liksom de fem julpredikningarna. Återstår således sex julaftonspredikningar och sex predikningar i samband med trettondehelgen, men det är lite tidigt att börja med jultiden redan nu.
Så vad gör vi?
När Bernhard var 30 eller 34 år, 1120 eller 1124 skrev han ett ungdomsverk In Laudibus Virginis Matris - Till jungfru Marias pris och ära i form av fyra predikningar, som aldrig var ämnade för annat än läsning. Skriften kallas även efter de två första orden: Missus est.
Vi börjar med den korta inledningen i dag.