Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 november 2006

Predikan till alla helgons dag V:8

Eftersom människans liv på jorden är en ständig frestelse (Job 7:1) måste hon be om frid och inte om härlighet: frid med Gud, sin nästa och sig själv.
Du människornas bevakare, varför har du gjort mig till din motståndare och låtit mig bli en börda för mig själv (Job 7:20)? Kampen är nära och upproret kommer inifrån. Det är inte ett inbördeskrig, men en konflikt inom familjen, ty anden ligger i strid med köttet och köttet med anden (Gal 5:17). Varför? Beror det inte på att du har gjort mig till din motståndare? Du är den sanna friheten, livet, härligheten, överflödet och saligheten. Jag är däremot fattig, olycklig, beklagansvärd, förvirrad, oändligt förödmjukad, död på grund av synden (Rom 8:10) och såld till synden (Rom 7:14). Du som är fullkomlig, helig njutning och de saliga andarnas vila har från början gjort mig till en motståndare till Eden – som betyder njutning – i möda och elände.
Men du säger oss: Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta (Joel 2:12). Det är uppenbart att vi har vänt oss bort från dig eftersom du kallar oss till omvändelse. Men hur skall vi omvända oss? Med fasta, gråt och klagan (ibid). Verkligen? Skulle du finnas i fasta, leva i tårar och bo i klagan?. Nej, allt detta är fjärran från dig, och du är långt borta från detta. Ditt rike är i Jerusalem där du ger mättnad med finaste vete (Ps 147:14). Där finns ingen sorg eller klagan eller smärta (Upp 21:4) utan tacksägelse och lovprisning. Det står i Skriften: De rättfärdiga gläds inför Gud, de fröjdar sig och jublar av glädje (Ps 68:4).