Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 november 2006

Predikan till Alla helgons dag V:10

För att vi skall kunna hoppas på denna härlighet och sträva efter denna stora salighet, måste vi längta efter helgonens hjälp, så att vi genom deras förböner får det som vi själva inte kan utverka.

Skona mig, skona mig, ni som är mina vänner (Job 19:21). Ni vet vilken fara vi löper och av vilket stoft vi är danade (Ps 103:14). Ni känner vår okunnighet, våra fienders list, deras angrepp och vår svaghet. Jag vänder mig till er. Ni har varit utsatta för samma frestelse, utkämpat samma strider och undgått samma fällor. I allt som ni har lidit har ni lärt er medlidande (jfr Heb 5:8).

Jag är övertygad om att änglarna värdigas besöka de sina, särskilt som det är skrivet: När du besöker de dina, syndar du inte (jfr Job 5:24). Vi liknar varandra vad beträffar andlighet och förnuft. Även om jag på grund av denna likhet räknar med dem, har jag större förtroende för dem som jag vet delar min mänsklighet och som visar en förtrolig och särskild barmhärtighet mot den som är ben av deras ben och kött av deras kött (1 Mos 2:23).