Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 november 2006

Predikan till Alla helgons dag V:8 forts

Men varför skall vi då vända oss till honom genom fasta, tårar och klagan? Kan det vara så att den rättfärdige möter honom i glädje och jubel, medan den som ännu inte är rättfärdig möter honom i fasta, tårar och klagan? Ja, så är det. Den rättfärdige, som vi här talar om, är den som redan får se honom och inte den som fortfarande lever i tron (Rom 1:17). Herrens ord: Jag är med honom i nöden (Ps 91:15) gäller den som vandrar i tro (2 Kor 5:7) och inte den som ser ansikte mot ansikte (1 Kor 13:13). Alla lemmar har förvisso samma huvud, men det framträder inte på samma sätt för alla. Några ser detta huvud krönt med törne och böjt på korset för att de skall ödmjuka sig och göra bot liksom han. För andra uppenbarar sig detta huvud i härlighet för att de skall förhärligas av och finna sin härlighet i det och bli lika honom, eftersom de ser honom sådan han är (1 Joh 3:2).