Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 november 2006

Predikan till Alla helgons dag V:7

Men låt oss inte bara vänta på de heligas gemenskap, utan även på vår egen salighet och med stor iver sträva efter deras härlighet, liksom vi nu längtar efter deras närvaro. Det är inte någon dålig föresats, och en sådan hänförelse är ofarlig. Ty när vi säger: Inte oss, Herre, inte oss utan ditt namn skall du ge ära (Ps 115:1) uttrycker vi oss i enlighet med vår tid, då till och med änglarna ropar: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden åt människor som har hans behag (Luk 2:14).
Rör inte vid mig, säger Herren, ty jag har ännu inte stigit upp till min Fader (Joh 20:17). Här talar härlighetens ord, ty en vis son är sin faders ära (Ords 13:1). Rör inte vid mig, säger Härligheten, sträva inte efter ära nu, utan undfly den hellre och se till att ni inte rör vid mig innan jag har kommit till Fadern, där härligheten kommer att vara säkrad. Där skall jag stolt ge Herren äran, de ödmjuka skall höra det och glädja sig (Ps 34:3).
Har du inte intryck av att hon som i Höga visan ropar: Skynda, min vän (Höga v 8:14) har hört orden: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min Fader? Det är meningen med de ord som vi tidigare hänvisade till: Inte oss, Herre, inte oss utan ditt namn skall du ge ära. Och det är anledningen till att vi i dag inspireras av änglarna och sjunger hymnen: Giv dina tjänare frid, så att de kan ära dig i evighet.