Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 november 2006

Missus est I:2

Evangelisten skrev således: Ängeln Gabriel blev sänd av Gud (Luk 1:26). Jag tror inte att denna ängel är en av de mindre som av olika anledningar ofta skickas iväg för att uträtta ärenden på jorden. Det förstår vi av hans namn, som betyder ”Guds styrka”. Evangelisten vittnar om att han inte blev sänd av ett högre stående andeväsen, vilket vanligtvis är fallet, utan av Herren själv. Därför står det ”sänd av Gud”. Och om det sägs ”av Gud” är det för att ingen skall tro att Gud skulle ha uppenbarat sin plan för någon av de saliga andarna innan han gjort det för Jungfrun, utom för ärkeängeln Gabriel som bland alla sina likar befanns ha en så hög rang att han bedömdes värdig att bära detta namn och att ta emot detta budskap. Och namnet motsäger inte budskapet. Ty vem skulle ha varit mer lämpad att förebåda Kristus, som är Guds kraft (1 Kor 1:24), än den som har äran att bära ett liknande namn? Vilken skillnad är det mellan ”styrka” och ”kraft”? Det är varken opassande eller vanhedrande att Herren och hans sändebud betecknas med samma ord, ty om det som de båda kallas är snarlikt är dock ursprunget inte detsamma. På ett sätt kallas Kristus Guds styrka och kraft och på ett annat sätt likaså ängeln. Vad gäller ängeln är det endast en benämning, medan Kristus till sitt väsen kallas och är Guds kraft. Det är som med den starkare som överfaller en stark och beväpnad man som hittills sett till att hans ägodelar fått vara i fred. Nu blir han nedslagen och fråntagen vad han äger (Luk 11:21-22). Men om ängeln kallas Guds styrka beror det antingen på att han hade förtjänat uppdraget att förkunna Maktens ankomst i egen person eller för att han skulle stärka Jungfrun, som till naturen var ängslig, enkel och anspråkslös, för att hon inte skulle gripas av fruktan inför undrets nyhet. Och det är just vad han gjorde: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.” Det är inte orimligt att anta att samma ängel, även om evangelisten inte nämner honom vid namn, styrkte hennes trolovade som förvisso var en ödmjuk man som fruktade Gud. Ängeln sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru (Matt 1:20). Det var således lämpligt att anförtro Gabriel denna uppgift, eller rättare sagt, på grund av att han anförtroddes denna uppgift fick han med rätta detta namn.