Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 november 2006

Till jungfru Marias pris och ära - Missus est

Inledning

Gärna skulle jag vilja skriva, men mina sysslor hindrar mig från att göra det. Sviktande hälsa tvingar mig emellertid att för tillfället hålla mig borta från det gemensamma livet med bröderna i klostret. Så jag har lite ledig tid och skall dra ner på sömnen, och för att inte hänge mig åt sysslolöshet skall jag försöka förverkliga ett projekt som jag många gånger har drömt om, nämligen att till den jungfruliga Moderns lov och pris kommentera avsnittet om bebådelsen i Lukas evangelium. Jag är väl medveten om att detta arbete inte är mig ålagt, som vore det nödvändigt eller till nytta för brödernas andliga utveckling som jag bär ansvar för. Men eftersom ingenting hindrar mig från att vid behov stå till förfogande för dem, tror jag inte att de kommer att beklaga sig, när jag ägnar mig åt något som jag längtar efter.