Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 november 2006

Missus est I:3 forts

Ängeln förkunnade således att Kristus skulle födas i Nasaret, ty i blomman ryms hoppet om den blivande frukten. Men när frukten tar form har blomman fallit av (1 Pet 1:24), liksom förebilden är förgången, när Sanningen uppenbarar sig i köttet. Därför sägs även att Nasaret är en stad i Galileen som betyder ”övergång”, ty när Kristus föddes blev allt vad jag just nämnt förgånget, allt det som med apostelns ord hände dem som exempel (1 Kor 10:11). Vi som redan fått frukten ser att dessa blommor är utblommade, och medan de fortfarande stod i blom kunde man förutse att de skulle vissna. Även David sade: Fast gräset frodas om morgonen är det förgängligt: mot kvällen vissnar det och torkar bort (Ps 90:6). Kvällen betyder: När tiden var inne sände Gud sin Son, född av en kvinna och född att stå under lagen (Gal 4:4), och han sade: Se, jag gör allting nytt (Upp 21:5), det gamla är förbi (2 Kor 5:17) och är försvunnet likt blommor som vissnar och torkar bort (Ps 90:6) genom den nya frukten som växer fram. Åter är det skrivet: Gräset vissnar och blommorna faller av, men Herrens ord består i evighet (1 Pet 1:24-25). Jag antar att du inte betvivlar att frukten är Ordet och att Ordet är Kristus.