Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 november 2006

Missus est I:3

Ängeln Gabriel sändes således från Gud. Vart? Till staden Nasaret i Galiléen (Luk 1:26). Låt oss se om det kan komma något gott från Nasaret (Joh 1:46), vilket Natanael undrade. Nasaret betyder blomma, som jag tycker liknar ett frö till kunskap om Gud som kastas ner från himlen till jorden, ord och löften riktade till patriarkerna, dvs Abraham, Isak och Jakob. Om detta frö står det skrivet: Om inte Herren Sebaot
lämnat lite utsäde åt oss, då vore vi som Sodom, Gomorra skulle vi likna
(Jes 1:9). Av detta frö blev det senare en blomma som blev synlig i de under som ägde rum när Israel drog ut ur Egypten (Ps 114:1), i tecken och förebilder längs hela vägen i öknen till det utlovande landet, i profeternas uppenbarelser och profetior, i instiftelse av kungadöme och prästämbete ända fram till Kristus. Med rätta betraktas han som frukten av detta utsäde och dessa blommor enligt Davids ord: Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda (Ps 85:13) samt: Ättlingar till dig skall jag sätta på din tron (Ps 132:11).