Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 november 2006

Missus est I:4

Kristus, som stannar för alltid (Joh 12:34) är den goda frukten. Men var är gräset som torkar? Var är blomman som vissnar? Profeten svarar: Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen (Jes 40:6). Om människan är som gräset var judarna som gräs. Och torkade inte detta gräs, när folket hade förlorat sin andliga spänst och klamrade sig fast vid den döda bokstaven (jfr 2 Kor 3:6)? Och vissnade inte blomman, när de inte hade kvar annat än glorian från Lagen (jfr Rom 2:23)? Om blomman inte vissnade, var är då kungadömet och prästämbetet, var är profeterna och var är Templet? Vad har hänt med alla de stora under som de så lätt berömde sig av genom att säga: Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss (Ps 78:3) och: allt han befallde våra fäder att undervisa sina barn (Ps 78: 5)? Detta säger jag med anledning av den noggranna angivelsen: staden Nasaret i Galiléen.