Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 november 2006

Predikan på Alla helgons dag V:2 forts

Sådan är olikheten bland dem som kallas helgon. Några är det för att de blivit fullkomliga, andra för att de är förutbestämda att bli det. De senares hemlighet är förborgad i Gud. Den är ett mysterium och firas på ett hemlighetsfullt sätt: Om en människa går kärlek eller hat till mötes, det vet hon inte. Allt kan förestå henne (Pred 9:1). Framtiden är oviss.
Därför överlåter vi åt Gud att fira dessa helgon i sitt hjärta, ty Herren känner dem som är hans (2 Tim 2:19), och dem som han har utvalt från begynnelsen (Joh 13:18). De firas bland de andeväsen som ständigt är i tjänst och som sänds ut för att tjäna dem som skall få frälsningens arv (Heb 1:14). För oss är det förbjudet att prisa någon salig medan han lever (Syr 11:28). Ty hur skulle det vara möjligt att med säkerhet lovprisa någon, när själva livet är osäkert? Ingen kan få segerkransen om han inte följer reglerna (2 Tim 2:5), förkunnar den himmelska trumpeten. Lyssna till hur lagstiftaren själv formulerar reglerna för denna kamp: Den som håller ut till slutet skall bli räddad (Matt 10:22). Du vet inte vem som får segerkransen, ty du vet inte vem som håller ut eller följer reglerna.