Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 november 2006

Predikan till Alla helgons dag IV:3

Bröder, på tre sätt får vi glädja oss åt Gud i den eviga och fullkomliga saligheten. Vi kommer att se honom i allt som är skapat och att ha honom inom oss. Framför allt kommer det att bli outsägligt underbart och lyckligare än allt annat att direkt känna Treenigheten och att betrakta dess härlighet med ett rent hjärta (jfr Matt 5:8), utan minsta slöja (jfr 1 Kor 13:12). Det eviga och fullkomliga livet består av att känna Fadern och Sonen (Joh 17:3) med den helige Ande, och att se Gud sådan han är (1 Joh 3.2), med andra ord, inte såsom han är i oss eller i sin skapelse, utan sådan som han verkligen är i sig själv. Därför verkar de två första sätten att se Gud, som vi har talat om, vara ett slags hölje, likt sädeskornets skal, medan det tredje framstår som höjden av lycka, sädeskornets kärna och fetaste märg av vete (5 Mos 32:14), varav den heliga staden Jerusalem lever (Ps 147:14).
Denna salighet är stor och fördold för våra ögon (jfr Luk 19:42), ty inget öga har sett, inget öra hört och ingen människa anat (1 Kor 2:9) det ljus, den ljuvhet och fröjd som denna kunskap bereder oss. Guds frid överstiger allt förstånd (Fil 4:7) och än mer vår predikan! Det är bättre att inte tala om det som man saknar erfarenhet av. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel, säger Herren (Luk 6:38). Måttet är gott genom alla de skapade varelserna, packat i vårt inre, skakat i vårt yttre och rågat genom Gud själv. Detta är höjden av salighet, största härlighet och överväldigande lycka.