Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 november 2006

Predikan till Alla helgons dag IV:6

Men än så länge har vår yttre människa (kroppen) inte fått någonting av detta. Om vi vill att härligheten skall bo även i vårt land (Ps 85:10) och att hela jorden skall vara full av hans härlighet (Ps 72:19), vilket en annan profet säger, måste vi be om fyra ting för den yttre människan eftersom hon består av fyra element. Förvåna dig inte över att den som är fattig har stora behov. I en psalm kan du läsa profetens ord: Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig (Ps 63:2).
Må vår jord bli odödlig för att inte behöva frukta att åter bli till stoft. När vår kropp uppväcks från de döda skall den inte mer dö. Döden skall inte längre vara herre över den (Rom 6:9). Ty vad skulle det tjäna till, om den skulle leva för alltid och vara utsatt för det elände och de trångmål som den förgängliga kroppen här på jorden (1 Kor 15:53) ständigt är utsatt för? Ja, vilken fördel skulle den ha av att inte bara dö en gång utan alltid?
Må vattnet som ingår i kroppen vara helt utan känsla, ty man säger att dåligt humör framkallar sjukdomar.
Vår kropp önskar redan att vara lätt, ty de består till en del av luft. Vi tror att helgonen kommer att ha lätta och viga kroppar, så att utan dröjsmål eller svårighet kan följa våra tankar, om de så vill.