Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 november 2006

Predikan till Alla helgons dag IV:6 forts

Vad saknas ännu för att kroppen skall vara fullkomligt salig? Endast skönheten. Vi är ämnade för den fullkomliga skönheten och denna del av oss kommer från elden. Aposteln säger: Vi väntar vår Frälsare som skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet (Fil 3:20-21) och infriar löftet att då skall de rättfärdiga lysa som solen i sin Faders rike (Matt 13:43).
Så skall Gud fylla våra själar med fullkomlig vishet, rättfärdighet och glädje. Hela jorden kommer att vara uppfylld av hans majestät (Ps 73:19 ?), då vår kropp blir oförgänglig, orubblig, vig och slutligen lik Herrens förklarade kropp.
Här har du de sju bröd om vilka du kan läsa att Herren med dem mättade 4000 människor och att apostlarna samlade ihop det som blev över i sju fulla korgar (Matt 15:34-38).
Dessa bröd återställer redan nu våra krafter medan vi i glädjefull meditation besinnar att vårt saliga hopp skall infrias (Tit 2:3, 1 Kor 11:26). Då kommer vi inte längre att glädjas i hoppet utan av verkligheten, ty vi kommer att få fulla korgar av vart och ett av dessa bröd.