Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 november 2006

Predikan till Alla helgons dag IV:1 forts

Det är denna mörka med fridsamma plats som Herren kallar ”Abrahams sida” eftersom man där kunde vila i tro och väntan på Frälsaren. Abrahams tro var så övertygande och blev så erkänd (jfr 1 Mos 15:6), att han blev den förste som förtjänade att få löftet om Kristi framtida människoblivande. När frälsare steg ner till denna plats, krossade han kopparportarna och slog sönder järnbommarna (Ps 107:16). Han lät de fångna lämna sitt fängelse, dvs vilade i mörkret (Jes 42:7) och dödens skugga (Luk 1:79). Han lät dem få plats under Guds altare och döljer dem i sitt tält på olyckans dag och beskyddar dem i sitt tält (Ps 27:5) fram till den dag då de stiger fram, och deras bröder har nått sitt fulla antal (Upp 6:11). Då får de ta emot det rike som är berett åt dem sedan världens skapelse (Matt 25:34).
Det händer ibland att man i stället för att tala om helgonens vila säger att de befinner sig vid ”Abrahams sida”. Varför? Detta har sitt ursprung i evangeliet, men det ger inte någon människa anledning att betvivla, att denna sida skiljer sig mycket från den andra. En är försänkt i mörker, den andra är full av ljus; en är i helvetet, den andra i himlen. Detta tillåter oss att säga att patriarkernas söner har fått tillträde till sina fäders sida, ty de har förtjänat att få lämna denna värld i deras sällskap.