Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 november 2006

Predikan till Alla helgons dag IV:4

Hur kommer vi att se Gud i hans skapelse och hur kommer vi att ha honom inom oss? Det kan vi åtminstone delvis förstå utifrån Anden som vi redan har fått som en första gåva (Rom 8:23). Men kunskapen om Gud själv är fortfarande helt okänd för oss. Den är för djup för oss och övergår vårt förstånd (Ps 139:6).
Vi kan få viss kunskap om Gud genom hans skapelse, ty han låter sig redan nu ses i den. Aposteln vittnar om att filosoferna har uppfattat Guds osynliga egenskaper i hans skapade verk (Rom 1:20). Men oavsett de framsteg man kan göra, när det gäller att med förståndet uppfatta den stora makt, visdom och godhet med vilken den eviga härligheten skapar, styr och organiserar allting, är detta bara en början till kunskap om honom. Men som vi sade i den föregående predikan, kommer den dag då vi följer Lammet vart det än går (Upp14:4).Vi möter det i hela skapelsen och gläder oss åt allt, vilket är Herrens glädje. Lås oss glädjas över allting, men bara för Gud som blott finner glädje i sig själv.