Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 november 2006

Predikan till Alla helgons dag V:2

Det finns en annan typ av helighet som man bör vörda på ett annat sätt, och som man finner hos dem som kommer ur det stora lidandet och som har tvättat sina kläder i Lammets blod (Upp 7:14). Efter många strider har de fått segerkransen och triumferar nu i himlen, ty de har kämpat efter reglerna (2 Tim 2:5).
Men finns det inte ett tredje slag av helgon? Jo, de som är helgon i det fördolda. Till dem hör de som fortfarande kämpar på slagfältet och som alltjämt löper mot målet (1 Kor 9:24, Fil 3:13). Det är möjligt att någon tycker att det är förmätet av mig att kalla dem helgon. Men jag känner en som inte är rädd för att säga till Gud: Skydda mig, ty jag är helig (Ps 86:2). Aposteln som är förtrogen med Guds mysterier uttrycker sig ännu tydligare: Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan (Rom 8:28).