Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 november 2006

Predikan till Alla helgons dag III:3 forts

Bröder, tro inte att detta är en utopi som jag har hittat på (jfr Joh 7:17). Nej, detta är en utfästelse från Sanningen vars löften förtjänar vår tilltro. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger (Matt 46:47). Den trogne tjänaren får hand om sin Herres alla ägodelar i samma ögonblick som han får gå in i hans glädje och med honom i allt finna sin salighet, glädje och lycka.
Aposteln vittnar om detta: Den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom (1Kor 6:17). Den som på liknande sätt förenar sin vilja med Guds vilja blir till ett med den och kommer inte att finna någonting i skapelsen motspänstigt. Allt blir, eller snarare, förblir samstämmigt med hans vilja.