Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 november 2006

Predikan till Alla helgons dag III:4 forts

Hur länge skall vi på avstånd vandra runt detta altare (Ps 26:6), utan att våga oss nära? Jag vet att ni vill höra mig säga vad detta altare symboliserar och att få kunskap om dess heliga och hemliga mysterium. Men vem är jag, som skulle kunna tillåta mig att av nyfikenhet bryta mig in i och utforska det ställe där helgonen vilar? Som om jag inte hade läst, att de som utforskar majestätet blir tillintetgjorda av hans härlighet (Ords 25:27 Vulg).
Om ni inte har någonting att invända, föreslår jag att vi gör ett avbrott här. När helgonens själar hör oss knacka, vill de kanske uppenbara det altares mysterium där de bor, inte tack vare våra förtjänster, utan på grund av honom som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod (Upp 1:5). Må de ta emot oss som medborgare och medlemmar av guds husfolk, och inte som gäster och främlingar (Ef 2:19) som de anser sig vara tvungna att avvisa från sin fördolda boning.