Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 december 2006

Julaftonspredikan I:1 forts

Jesus Kristus, Guds Son, föds i Betlehem i Judeen.

Saliga födsel,
värdig att förhärligas av världen,
älskad av människor,
för den ojämförligt stora välgärning
som de får del av,
outgrundlig även för änglarna,
på grund av det heliga mysteriets djup,
och förunderlig
såsom unik och enastående nyhet.

Aldrig har det tidigare skett något liknande
och aldrig kommer det att ske igen.
Födsel utan smärta,
kysk och obefläckad,
som i stället för att öppna,
välsignar det jungfruliga skötets tempel!

Övernaturliga födsel
som förvandlar
och överträffar naturen genom sitt stora under
och återställer den i kraft av sitt mysterium!

Bröder, vem kan berätta om denna födsel?
Ängeln gör det.
Den högstes kraft överskuggar.
Den helige Ande sänker sig ned.
Jungfrun tror och blir havande i tro.
Jungfrun föder och förblir jungfru.

Vem förundras inte?
Den Högstes Son blir född,
Gud av Gud före all tid,
Barnet - Ordet föds.
Kan någon bli tillräckligt förundrad?