Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 december 2006

Missus est II:17

Denna vers avslutas med orden: hennes namn var Maria (Luk 1:27). Låt oss säga något om detta namn som säges betyda hav och som stämmer så väl in på den jungfruliga Modern. Hon liknas mycket passande vid en stjärna. Likt en stjärna, vars sken inte minskar, sätter jungfrun utan att förändras sin son till världen. Ljusstrålen förminskar inte stjärnans sken lika lite som sonen Jungfruns renhet. Ja, det är hon, denna ädla stjärna som stiger fram ur Jakob (4 Mos 24:17), vars sken lyser upp hela världen ända till himlen, tränger genom helvetet, breder ut sig över jorden, värmer själar mer än kroppar, frambringar dygder och bränner laster. Ja, det är hon denna lysande och enastående stjärna som ingenting kan hindra från att gå upp över detta väldiga och vida hav (Ps 104:25) strålande av förtjänster och lysande som förebild.

Vem du än är
som driver omkring på världens hav,
i stormar och cykloner
i stället för att ha fast mark under fötterna,
tag ej blicken från den lysande stjärnan,
om du inte vill drunkna i vågorna.

När frestelsens vindar tilltar (jfr Matt 7:25)
och du går mot bedrövelsens skär,
betrakta stjärnan
och åkalla Maria.

Om du är som en leksak
på högmodets vågor,
på fåfängans,
förtalets och avundsamhetens hav,
betrakta stjärnan
och åkalla Maria.

Om vrede eller girighet
eller köttets lustar skakar din själs farkost,
betrakta Maria.

Om du är förvirrad över dina oerhörda brott,
förskräckt över ditt dåliga samvetes tyngd,
om du ryser av rädsla vid tanke på domen
och börjar sjunka i sorgens avgrund
och hopplöshetens djup,
tänk på Maria.

I faror, ångest och tvivel,
tänk på Maria
och åkalla henne.
Må hon inte lämna din mun,
ej heller ditt hjärta (jfr 5 Mos 30:14).
Sträva ständigt efter att bli henne lik,
om du vill ha hennes förböns hjälp.

Om du följer henne,
går du ej vilse;
om du ber till henne,
förtvivlar du ej;
om du tänker på henne,
blir du ej förvillad.

Så länge hon håller dig i handen,
faller du ej;
Så länge hon skyddar dig,
har du inget att frukta.
Med henne som vägvisare,
blir du ej trött;
med hennes välvilja når du din hamn.
Så kommer du att erfara hur riktigt ordet är:
Och Jungfruns ord var Maria.

Men här måste vi stanna upp ett tag för att inte bara i förbigående betrakta skenet av detta ljus. För att använda apostelns ord: det är bra att vi är här (Matt 17:4). Ja, det är ljuvt att i tystnad meditera över det som mödosamt tal inte förmår att uttrycka. Under tiden skall vi fromt betrakta denna tindrande stjärna, för att så förbereda en hänförd utläggning av den fortsatta texten.