Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 december 2006

Missus est II:11

Se efter om inte Jesaja på ett mycket upplysande sätt förklarade det nya som Jeremias profeterade om (jfr Jer 31:22), han som redan förklarat Arons nya blommor (jfr ?Mos 17:8). Han säger: Jungfrun skall bli havande och skall föda en son (Jes 7:14).Här har du kvinnan som är jungfrun, och vill du veta vem mannen är? Jesaja säger: Han skall heta Emmanuel, vilket betyder Gud med oss (Jes 7:14). Kvinnan som (omsluter) tar en man i sitt beskärm (Jer 31:22) är Jungfrun som blir havande och skall föda Gud (Luk 1:31). Du ser skönheten och samstämmigheten i de heligas handlingar och hemlighetsfulla ord. Du ser hur de passar väl ihop. Du ser hur häpnadsväckande det under är som sker med jungfrun och som föregår så många andra under som förutsäger så mycket. Även om profetiorna är olika har de en och samma Ande. De har i förväg skådat och förutsagt samma sak, om än på olika sätt med olika tecken i olika tider. Det som Mose fick se i den brinnande busken (2 Mos 3:2), Aron i den blommande staven (4 Mos 17:8), Gideon i den daggvåta ullen (Dom 6:37-40) är detsamma som Salomo såg tydligt i den starka kvinnan och hennes pris (jfr Ords 31:10), som Jeremias än tydligare lovprisade i kvinnan och mannen (jfr Jer 31:22), som Jesaja förkunnade med en fullkomlig klarhet när han talade om Jungfrun och Gud ( (jfr Jes 7:14) och som Gabriel utpekade när han hälsade Jungfrun i egen person (jfr Luk 1:28). Ty det är om henne som evangelisten säger: ”Ängeln Gabriel blev sänd från Gud till en jungfru som var trolovad med Josef” (Luk 1:26-27).