Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 december 2006

Julaftonspredikan I:1

En glädjefylld röst ljuder på jorden, en jublande röst som talar om frälsning i syndarnas hyddor (Ps 118:15). Det har förnummits ett ord om godhet och tröst, ett ljuvt tal som är värt att ta till sig (1 Tim 1:15). Jubla ni himlar (Jes 49:13), klappa i händerna alla träd inför Herrens ansikte, ty han kommer (Jes 55:12). Hör ni himlar, och lyssna, du jord (Jes 1:2). Förundras och lovprisa honom allt som är skapat och särskilt du, människa, ty Jesus Kristus, Guds Son, föds i Betlehem i Judeen. Finns det en människa med stenhjärta (Hes 11:19), vars själ inte blir utom sig vid detta ord (Höga V 5:6)? Har man någonsin hört något liknande och har världen någonsin fått en sådan nyhet?
Jesus Kristus, Guds Son, föds i Betlehem i Judeen. Korta ord som betecknar det Ord som gjort sig litet, men som ändå är uppfyllt av himmelsk smak! Vår kärlek bemödar sig om att sprida denna honungslena ljuvlighet, men finner inga ord. Så stor är nämligen nåden i denna enkla mening att den omedelbart förlorar sin smak, om man ändrar en enda prick (jfr Matt 5:18).