Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 december 2006

Missus est II:9

Jag koncentrerar min uppmärksamhet till Jungfruns havandeskap och nedkomst. Bland allt häpnadsväckande nytt som man finner om man söker sorgfältigt, kan kanske även jag få reda på det nya som jag bringat i dagen från profeten. Man kan där finna förkortad längd, smal bredd, minskad höjd och utjämnat djup (Ef 3:18). Man kan där se ljus som inte strålar, stumma ord, törstigt vatten och hungrigt bröd. Om du uppmärksamt betraktar kan du se styrd makt, upplyst vishet och oförtruten kraft. Och slutligen en Gud som ammas och föder änglar, som skriker och tröstar de olyckliga. Betrakta noga och se sorgsen glädje, rädd förtröstan, lidande frälsning, döende liv, försvagad styrka. Än mer förvånande är att man ser sorg ge glädje, rädsla styrka, lidande räddning, död liv och svaghet styrka. Vem ser inte inför sina ögon det som jag sökte? Är det inte lätt för dig att i denna kvinna känna igen den omslutna mannen (Jer 31:22), när man ser Jesus som bekräftades av Gud (Apg 2:22) vara omsluten i Marias sköte? Så om jag säger att Jesus var en man, är det inte bara när man sade att han var en profet, mäktig i ord och gärning (Luk 24:19), utan redan när hans mor värmde gudabarnets sköra lemmar med smekningar på sitt knä eller lät dem ta form i sitt liv. Jesus var således man innan han föddes - genom vishet och inte ålder, själsstyrka och inte kroppsstyrka, själslig mognad och inte lemmarnas storlek. Ty Jesus blev inte visare efter sin födsel, dvs visheten var inte mindre före, och innan han blev stor. Säkert är att han alltid var fylld av vishet, oavsett om han var i sin moders liv, skrek i krubban, ställde frågor till de lärda i templet när han blivit lite äldre eller som vuxen undervisade folket. Inte vid något tillfälle eller någon ålder blev den fullhet han hade mottagit vid bebådelsen på något enda sätt mindre eller större. Från början var han fullkomlig, ja från början var han fylld av Herrens Ande, vishetens och insiktens Ande, klokhetens och kraftens Ande, kunskapens och gudsfruktans Ande (Jes 11:2).