Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 december 2006

Missus est II:12

Han säger till en trolovad jungfru (Luk 1:27). Varför trolovad? Eftersom att hon var en utvald jungfru och som jag redan visat, en jungfru som skulle bli havande och föda, kan man kanske bli förvånad över att hon var trolovad, som inte skulle bli hustru. Vem kan påstå att detta var en slump? Nej, det skedde inte av en tillfällighet. Det var påkallat av ett särdeles nyttigt och nödvändigt skäl, värdigt den gudomliga försynen. Jag säger det som synes mig om detta, eller snarare, fäderna före mig (Origenes, Ambrosius, Hieronimus, Ignatius av Antiokia). Och det är att motivet för Marias trolovning var detsamma som för Thomas tvivel (jfr Joh 20:25). Det var brukligt hos judarna att en blivande brud anförtroddes åt den tillkommande brudgummen från och med den dag de trolovades fram till bröllopsdagen. Så skulle de med stor omsorg vaka över deras kyskhet och själva förbli trogna. Liksom Thomas, som först tvivlade och sedan rörde vid Herren (Joh 20:28), blev det mest vederhäftiga vittnet till hans uppståndelse, blev Josef, Marias trolovade, genom att omsorgsfullt vaka över hennes liv (jfr Matt 1:18) den tid då hon var i hans vårdnad det mest tillförlitliga vittnet till hennes kyskhet. (Ps 89:38). Vilken vacker samstämmighet mellan dessa två händelser, Thomas tvivel och Marias trolovning! En liknande fälla för villfarelse skulle kunna få oss att ifrågasätta sanningshalten i Thomas tro och Marias kyskhet. Men med stor vishet och mildhet har det motsatta inträffat, och det som skulle ha kunnat vara en fruktande misstanke blev en garanti för visshet. Beträffande uppståndelsen tror jag som är en svag människa mer på Thomas som tvivlade och berörde (jfr Joh 20:25-28) än på Petrus som såg och trodde (jfr Joh 20:2-3), och beträffande Marias kyskhet är det lättare för mig att ro på hennes trolovade som hade erfarenhet av att ha henne i sin vård än på jungfrun själv som till sitt försvar endast hade sitt samvete. Säg mig den, som ser en havande ung kvinna som inte är trolovad och som betraktar henne som jungfru och inte som prostituerad? Det var olämpligt att kunna säga något liknande om Herrens moder. Det var lättare att tolerera och mer anständigt att man för en tid trodde att Kristus var född inom ett äktenskap och inte som en följd av prostitution.