Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 december 2006

Missus est II:8

Låt oss även lyssna till Jeremias som profeterar för de gamla om det nya. Full av förtröstan utlovade han honom vars närvaro han inte kunde förevisa: Herren skapar något nytt på jorden: kvinnan skall ta mannen i sitt beskärm (Jer 31:22). Vem är denna kvinna? Och vem är denna man? Men om det är en man, hur kan en kvinna ta honom i sitt beskärm? Och om en kvinna kan omsluta honom, hur kan han vara en man? För att tala klarspråk: hur kan man samtidigt vara man och i moderlivet (Joh 3:4)? Ty det är vad det betyder att vara i en kvinnas beskärm, dvs att vara omsluten av henne. Vi känner människor som varit spädbarn, barn, ungdomar, medelålders och som börjat nalkas ålderdomen. Men hur kan den som redan uppnått vuxen ålder omslutas av en kvinna? Om profeten hade sagt: kvinnan skall omsluta en nyfödd eller en helt liten skulle det inte ha inneburit något nytt eller märkvärdigt. Men han sade inte så, utan en man. Låt oss försöka utröna vad detta nya är som Gud har skapat på jorden, som får en kvinna att omsluta en man och en man att förminska sina kroppsdelar så att de får rum i en kvinnokropp. Vad är detta för ett under? Såsom Nikodemus sade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” (Joh 3:4).