Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 december 2006

Julaftonspredikan I:2

Denna födelse sker förvisso inte förgäves,
och ofruktsam är inte majestätets välgärning.

Jesus Kristus, Guds Son föds i Betlehem i Judeen.
Vakna upp och jubla ni som ligger i jorden (Jes 26:19)!
Se frälsningens Herre.
Han kommer med frälsning.
Han kommer med smörjelse.
Han kommer med härlighet.

Jesus kommer inte utan frälsning,
Kristus inte utan smörjelse
och Guds Son inte utan härlighet,
ty han är frälsningen,
han är smörjelsen,
han är härligheten
enligt Skriftens ord:
en vis son ger sin fader ära (Ords 13:1- enligt Maxim av Turin).

Salig den själ som efter att ha smakat frälsningens frukt blir hänförd och springer efter smörjelsens lukt för att se den härlighet som den enfödde Sonen får av Fadern (Joh 1:14).
Andas ut, ni som är förlorade: Jesus kommer för att söka efter det som var förlorat och rädda det (Luk 19:10).
Tillfriskna, ni som är sjuka: Kristus kommer, och räddar genom sin barmhärtighets smörjelse dem som har ett förkrossat hjärta (Ps 147:3).
Jubla alla ni som drömmer om stora ting: Guds Son stiger ned ända till er för att göra er till medarvingar av sitt rike.

Ja, jag ber dig, Herre,
hela mig, så blir jag helad,
fräls mig, så blir jag frälst
(Jer 17.14),
förhärliga mig, så blir jag förhärligad.
Det är så min själ lovprisar Herren och allt det i mig är hans heliga namn (Ps 103:1), när du väl förlåtit alla mina missgärningar, helat alla mina brister (Ps 103:3) och mättat mitt begär med ditt goda (Ps 103:5).

Kära bröder, det är en trefaldig smak jag upptäcker när jag hör: Jesus Kristus, Guds Son blir född.
Varför kallar vi honom Jesus, om inte för att han frälser sitt folk från deras synder (Matt 1:21)?
Och varför vill han att vi skall kalla honom Kristus, om inte för att han låter oken förruttna (Jes 10:27 Vulg)?
Och slutligen, varför har Guds Son blivit människa, om inte för att göra oss människor till Guds barn?

Vem kan göra motstånd mot hans vilja (Rom 9:19)?
Jesus rättfärdiggör,
vem kan döma honom?
Kristus botar,
vem kan såra honom?
Guds Son upphöjer,
vem kan förödmjuka honom?