Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 december 2006

Julaftonspredikan I:4

Jesus Kristus, Guds Son, föds i Betlehem i Judeen. Betänk nu med vilken generositet han stiger ner till oss. Han föds inte i den kungliga staden Jerusalem, utan i Betlehem, den minsta ort av tusen i Judeen (Mika 5:2).
Betlehem, du lilla ort som genom Herren blivit stor. Ja, han som i dig gjorde sig liten gjorde dig stor. Vilken glädje för dig, Betlehem, när man i dag i alla dina gränder sjunger högtidens halleluja (jfr Tobit 13:18)! Finns det en stad som inte avundas dig det dyrbara stallet och krubbans härlighet? På hela jorden är ditt namn välkänt och alla släkten prisar dig salig (Luk 1:48). Överallt är härliga ting talade om dig, du Guds stad (Ps 87:3). Överallt sjunger man om en människa som är född här och att staden har grundats av den Högste (Ps 87:5). Överallt förkunnar man att Jesus Kristus, Guds Son föds i Betlehem i Judeen.
Det är inte för inte som man lägger till i Judeen, ty därom talade löftet till våra fäder: Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter till dess han kommer och folken blir honom hörsamma (1Mos 49:10).
Förvisso kommer frälsningen från judarna (Joh 4:22), men den utsträcker sig till jordens ändar (Apg 13.47). Det är skrivet: Dig, Juda, skall dina bröder prisa, din hand skall vara på dina fienders nacke … (1 Mos 49:8). Vi läser ingenstans att denna profetia gått i uppfyllelse för det Juda som det här är tal om, men vi ser den uppfylld i Kristus. Han är lejonet av Juda stam (Upp 5:5) varom det tilläggs: Ett ungt lejon är Juda; från rivet byte har du dragit dit upp, min son (1 Mos 49:9). Kristus är en stor jägare, som innan han kunde säga mamma och pappa skingrade Samariens byte (Jes 8:4). En stor jägare, ty han steg upp i höjden och tog fångar utan att beröva dem någonting. Tvärtom, han gav människorna gåvor (Ef 4:8).
Och orden: Betlehem och Judeen påminner oss om att dessa profetior och andra liknande blev uppfyllda i Kristus. Ja, det är just med tanke på honom som de blev förkunnade, varför det är fullständigt meningslöst att fråga sig, om det kan komma någonting gott från Betlehem (Joh 146).